FlatRentKeeper - Zarządzanie Nieruchomością

taketechease, ilona kosinska, kosinska

Taketechease FlatRentKeeper - program do zarządzania nieruchomością

Do czego służy program FlatRentKeeper?

FlatRentKeeper pozwala między innymi:

Pierwsze Uruchomienie Programu

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy zaakceptować warunki licencji oraz ustalić hasło dostępu do programu. Podawanie tego hasła będzie konieczne przy kolejnych uruchomieniach programu.

Konfiguracja Profilu Wynajmowanej Nieruchomości

Użytkownik musi utworzyć osobny profil dla każdej wynajmowanej nieruchomosci. W tym celu należy podać lokalizację nieruchomości, a następnie wprowadzić informacje opisujące liczbę i rodzaj wynajmowanych pomieszczeń, wyposażenie oraz przypisane do lokalu liczniki na energię elektryczna, gaz, wodę i ciepło według wskazania których bedzię następowało rozliczenie z najemcą.
W programie FlatRentKeeper można rownież przechowywać informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, w tym dane o przeprowadzonych remontach i przeglądach wymaganych przez Zarządce Budynku, w którym nieruchomosć się znajduje (poza przypadkiem, gdy rzecz dotyczy budynku wolnostojącego, gdzie Wynajmujący jest zarazem też osobą odpowiedzialną za cały budynek).
W programie można też umiescić informacje o portalach z ogłoszeniami o wynajmie lokali wraz z trescią ogłoszenia. Usprawni to proces poszukiwania kolejnego najemcy lokalu.

Bezpieczne Przechowywanie Danych

Podczas konfiguracji profilu nowego lokalu użytkownik dokonuje wyboru w jakiej formie chce przechowywać dane dotyczące osoby wynajmujacej lokal, najemców, zawartych umów (tj. Umowy Najmu, Protokołów Zdawczo-Odbiorczych, Załączników do Umowy Najmu), harmonogramów wpłat czynszu najmu oraz wpłat podatku za ten czynsz. Dane te moga być przechowywane w formie zaszyfrowanej lub nie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zabezpieczenie danych to będzie musiał przygotować przenośne urządzenie pamięci (np. pendrive) na którym będa przechowywane klucze szyfrujące zabezpieczone hasłem ustalonym przez użytkownika.

Umowa Najmu

Program FlatRentKeeper posiada prosty edytor tekstowy, w którym można sporzadzić własną Umowę Najmu lub teę skorzystać z podanego wzoru. Umowę można wydrukować. Dla bezpieczenstwa przechowywanych danych utworzony plik pdf jest każdorazowo generowany przez program i usuwany po jego zamknięciu.
Podobnie rzecz ma się z protokolłami zdawczo-odbiorczymi oraz załącznikami do Umowy Najmu.

Finanse

Aplikacja FlatRentKeeper pomaga również w wygodny sposób zarządzać rozliczeniem finansowym pomiędzy osobą Wynajmującą lokal a jego Najemcą. Stąd też posiada szereg funkcji umożliwiających utworzenie rozliczenia kosztów eksploatacyjnych za wynajmowany lokal oraz rozliczenia kosztów samego najmu. Użytkownik może utworzyć obowiązujący najemcę harmonogram płatnosci dla każdego medium z osobna oraz dla czynszu ustalonego przez Zarządce Budynku (np. Społdzielnię Mieszkaniową, Wspolnotę Mieszkanców). Ułatwi to kontrolę płatnosci za media, których czy to wysokosć czy termin płatnosci ulegają zmianie w trakcie najmu.
Harmonogram płatnosci pomaga też w rozliczaniu kosztów eksploatacyjnych, gdyż od razu podsumowuje jakie kwoty zostały wpłacone za konkretne media w danym okresie rozliczeniowym (np. półrocznym).

Urząd Skarbowy

Program FlatRentKeeper umożliwia przygotowanie rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym za najem tj. Pit-28 wraz z załącznikami.

Komunikacja Przez Bluetooth

Obsługa urządzenia bluetooth umożliwia przesyłanie danych na smartfon lub tablet jak i ich odbieranie z tych urządzeń.
Funkcja ta korzysta z pakietu bluecove, który jest pobierany wraz z aplikacją. Tutaj jest informacja jak zainstalować aplikację wraz z bibliotekami na urządzeniu pracującym w systemie operacyjnym Windows a pod tym odnośnikiem jest skrypt do instalacji w systemie Linux.
Obsługa bluetooth została dodana do aplikacji w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy opisywaną tutaj aplikacją FlatRentKeeper na stacjonarny komputer a wersją aplikacji FlatRentKeeper zaprojektowaną na system operacyjny Android (w przygotowaniu).

Jak go zainstalować?

Aplikacja jest napisana w języku programistycznym Java. Aby poprawnie ją zainstalować należy pobrać plik o nazwie flatrentkeeper.jnlp (wystarczy kliknąć na odnośnik podany pod tekstem). Ten plik zostanie automatycznie użyty przez przeglądarkę (IE dysponującą programem 'Java Web Start'), która zainstaluje aplikację FlatRentKeeper bezpośrednio na twoim komputerze. Program Java Web Start może spytać czy chcesz utworzyć skrót lub pozycję menu 'Start' dla pobieranej aplikacji. Jeśli tak, przy kolejnych uruchomieniach programu FlatRentKeeper przeglądarka nie będzie konieczna, wystarczy użyć ikony na pulpicie lub odnośnika w Menu. Aplikację można również uruchomić z wiersza poleceń za pomocą komendy javaws:

/sciezka_do_binariow_javy/javaws https://www.taketechease.com/jnlp/flatrentkeeper.jnlp

lub za pomocą narzędzia Java Application Cache Viewer.
Aby bezpośrednio uruchomić aplikację z wiersza poleceń należy posiadać zainstalowane środowisko Javy (JRE Java Runtime Environment). Dla zainteresowanych programem Java Web Start więcej informacji na stronie.

downloadArrow
pobierz

Jak włączyć obsługę technologii Java w przeglądarce?

Dla przeglądarek pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows oraz Macintosh OS X

Informacja na stronie

Dla przeglądarek pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Ubuntu Linux

Informacja na stronie

Co zrobić jeśli skrót na Pulpicie nie został utworzony?

W Systemie Operacyjnym Windows 10

Aby utworzyć skrót należy pobrać plik o nazwie flatrentkeeperShortcut.exe (wystarczy kliknąć na odnośnik podany pod tekstem). Skrót na Pulpicie pozwoli uruchomić program 'Java Web Start', który pobierze z serwera aktualną wersję aplikacji FlatRentKeeper. Przy kolejnych uruchomieniach programu FlatRentKeeper wystarczy użyć ikony na pulpicie.

downloadArrow
pobierz

W Systemie Operacyjnym Linux

Aby utworzyć skrót należy pobrać plik o nazwie flatrentkeeper.sh (wystarczy kliknąć na odnośnik podany pod tekstem). Skrót na Pulpicie pozwoli uruchomić program 'Java Web Start', który pobierze z serwera aktualną wersję aplikacji FlatRentKeeper. Przy kolejnych uruchomieniach programu FlatRentKeeper wystarczy użyć ikony na pulpicie.

downloadArrow
pobierz

Jak zainstalować aplikację z obsługą urządzenia bluetooth?

W Systemie Operacyjnym Windows 10

Należy pobrać plik o nazwie FlatRentKeeper.exe (wystarczy kliknąć na odnośnik podany pod tekstem).

downloadArrow
pobierz

Klucz do aplikacji

Darmowy klucz do aplikacji jest dołączony do programu. Przy uruchomieniu aplikacja łączy się z serwerem licencji i klucz jest weryfikowany. Dlatego też aplikacja działa w trybie online (tj. wymaga dostępu do internetu). Gdy program zostanie już uruchomiony dostęp do sieci nie jest wymagany.

Bezpieczeństwo

Podpisany plik JAR

Google+Page on Google+ FacebookPage on Facebook
Ostatnia aktualizacja: 5 Marzec, 2018
© 2013-2018 taketechease.com Polityka Prywatności Warunki Korzystania