Różniczkowanie Online - Kalkulator

kursy matematyczne, różniczkowanie, pochodna, analityczna pochodna, numeryczna pochodna, kalkulator online, taketechease, ilona kosinska, kosinska

Aplikacja znajduje pierwszą pochodną z funkcji podanej przez użytkownika. Użytkownik może wprowadzić funkcję wielu zmiennych, a następnie podać względem której z tych zmiennych program ma policzyć pochodną. Pozostałe zmienne niezależne zostaną wtedy potraktowane jako stałe. Obliczona pochodna na podstawie znalezionej formuly analitycznej może zostać porównana z pochodną znalezioną numerycznie. Otrzymany rezultat zostanie przedstawiony na wykresie. W przypadku problemu wielo-parametrycznego, użytkownik powinien podać liczbę tych zmiennych niezależnych, które zostały potraktowane jako stałe w procesie znajdowania pochodnej. Wartość tę należy wprowadzić w pole z etykietą 'Podaj liczbę parametrów'.

Funkcja Do Zróżniczkowania

Podaj wyrażenie (dla zmiennej niezależnej użyj dowolnego symbolu oprócz: w)

help

Wprowadź symbol dla zmiennej niezależnej (wartość domyślna to 'x')

Podaj liczbę parametrów, która pojawia się w różniczkowanym wyrażeniu

Kolorowanie nawiasów

tak nie

Rozwiązanie

Pierwsza pochodna:

Wykres

Online Differentiation on Facebook Ilona Kosinska products on pinterest MixMix