FlatRentKeeper - Zarządzanie Nieruchomością

taketechease, ilona kosinska, kosinska

Taketechease FlatRentKeeper - program do zarządzania nieruchomością

Do czego służy program FlatRentKeeper?

Kategoria: Programy Użytkowe
Podkategoria: Zarządzanie, Finanse
Wymagania Systemowe: MS Windows, Linux OS, Mac OS
Wymagane Oprogramowanie: Java(TM) SE Runtime Environment wersja 16
Wersja Programu: 5.16.3
Autor Programu:
Cena: 0.00
Opis:
FlatRentKeeper pozwala między innymi:
  • utworzyć profil każdej wynajmowanej nieruchomości,
  • bezpiecznie przechowywać dane,
  • edytować umowę najmu wraz z załącznikami,
  • kontrolować operacje finansowe,
  • przygotować rozliczenie roczne dla Urzędu Skarbowego.
  • komunikację ze smartfonem lub tabletem za pomocą technologii bluetooth
Aplikacja FlatRentkeeper została napisana w Javie i może zostać uruchomiona w różnych systemach operacyjnych. Wymagania programowe to Java(TM) SE Runtime Environment wersja 16.

Pierwsze Uruchomienie Programu

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy zaakceptować warunki licencji oraz ustalić hasło dostępu do programu. Podawanie tego hasła będzie konieczne przy kolejnych uruchomieniach programu.

Konfiguracja Profilu Wynajmowanej Nieruchomości

Użytkownik musi utworzyć osobny profil dla każdej wynajmowanej nieruchomosci. W tym celu należy podać lokalizację nieruchomości, a następnie wprowadzić informacje opisujące liczbę i rodzaj wynajmowanych pomieszczeń, wyposażenie oraz przypisane do lokalu liczniki na energię elektryczna, gaz, wodę i ciepło według wskazania których bedzię następowało rozliczenie z najemcą.
W programie FlatRentKeeper można również przechowywać informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, w tym dane o przeprowadzonych remontach i przeglądach wymaganych przez Zarządce Budynku, w którym nieruchomosć się znajduje (poza przypadkiem, gdy rzecz dotyczy budynku wolnostojącego, gdzie Wynajmujący jest zarazem też osobą odpowiedzialną za cały budynek).
W programie można też umiescić informacje o portalach z ogłoszeniami o wynajmie lokali wraz z trescią ogłoszenia. Usprawni to proces poszukiwania kolejnego najemcy lokalu.

Bezpieczne Przechowywanie Danych

Podczas konfiguracji profilu nowego lokalu użytkownik dokonuje wyboru w jakiej formie chce przechowywać dane dotyczące osoby wynajmujacej lokal, najemców, zawartych umów (tj. Umowy Najmu, Protokołów Zdawczo-Odbiorczych, Załączników do Umowy Najmu), harmonogramów wpłat czynszu najmu oraz wpłat podatku za ten czynsz. Dane te mogą być przechowywane w formie zaszyfrowanej lub nie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zabezpieczenie danych to będzie musiał przygotować przenośne urządzenie pamięci (np. pendrive) na którym będa przechowywane klucze szyfrujące zabezpieczone hasłem ustalonym przez użytkownika.

Umowa Najmu

Program FlatRentKeeper posiada prosty edytor tekstowy, w którym można sporzadzić własną Umowę Najmu lub teę skorzystać z podanego wzoru. Umowę można wydrukować. Dla bezpieczeństwa przechowywanych danych utworzony plik pdf jest każdorazowo generowany przez program i usuwany po jego zamknięciu.
Podobnie rzecz ma się z protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz załącznikami do Umowy Najmu.

Finanse

Aplikacja FlatRentKeeper pomaga również w wygodny sposób zarządzać rozliczeniem finansowym pomiędzy osobą Wynajmującą lokal a jego Najemcą. Stąd też posiada szereg funkcji umożliwiających utworzenie rozliczenia kosztów eksploatacyjnych za wynajmowany lokal oraz rozliczenia kosztów samego najmu. Użytkownik może utworzyć obowiązujący najemcę harmonogram płatnosci dla każdego medium z osobna oraz dla czynszu ustalonego przez Zarządce Budynku (np. Społdzielnię Mieszkaniową, Wspolnotę Mieszkaniowej). Ułatwi to kontrolę płatnosci za media, których czy to wysokość czy termin płatnosci ulegają zmianie w trakcie najmu.
Harmonogram płatnosci pomaga też w rozliczaniu kosztów eksploatacyjnych, gdyż od razu podsumowuje jakie kwoty zostały wpłacone za konkretne media w danym okresie rozliczeniowym (np. półrocznym).

Urząd Skarbowy

Program FlatRentKeeper umożliwia przygotowanie rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym za najem tj. Pit-28 wraz z załącznikami.

Komunikacja Przez Bluetooth

Obsługa urządzenia bluetooth umożliwia przesyłanie danych na smartfon lub tablet jak i ich odbieranie z tych urządzeń.

Funkcja ta korzysta z pakietu bluecove, który jest pobierany wraz z aplikacją.

Tutaj jest informacja jak zainstalować aplikację wraz z bibliotekami na urządzeniu pracującym w systemie operacyjnym Windows.

Pod tym odnośnikiem jest skrypt do instalacji w systemie Linux.

Obsługa bluetooth została dodana do aplikacji w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy opisywaną tutaj aplikacją FlatRentKeeper na stacjonarny komputer a wersją aplikacji FlatRentKeeper zaprojektowaną na system operacyjny Android (w przygotowaniu).

Jak go zainstalować?

Aplikacja jest napisana w języku programistycznym Java. Aby uruchomić aplikację należy posiadać zainstalowane środowisko Javy (JDK Java Development Kit, wersja 16, przejdź tutaj aby pobrać źródła openjdk 16). Po instalacji pakietu JDK w systemie Windows należy dopisać do zmiennej środowiskowej PATH ścieżkę dostępu do katalogu bin środowiska JDK (czyli np. frazę C:\Program Files\Java\jdk-16.0.1\bin; w Właściwości Systemu - Zaawansowane - Zmienne środowiskowe - Zmienne Systemowe - Path w systemie Windows.

W Systemie Operacyjnym Linux

Aby utworzyć skrót należy pobrać plik o nazwie flatrentkeeper.sh (wystarczy kliknąć na odnośnik podany pod tekstem). Uruchomienie skryptu pobierze z serwera aktualną wersję aplikacji FlatRentKeeperi zainstaluje ją na komputerze użytkownika. Przy kolejnych uruchomieniach programu FlatRentKeeper wystarczy użyć ikony na pulpicie.

downloadArrow
pobierz (sha256)

W Systemie Operacyjnym Windows 10

Należy pobrać plik instalacyjny o nazwie InstallFlatRentKeeper.exe (wystarczy kliknąć na odnośnik podany pod tekstem).

downloadArrow
pobierz

Klucz do aplikacji

Darmowy klucz do aplikacji jest dołączony do programu. Przy uruchomieniu aplikacja łączy się z serwerem licencji i klucz jest weryfikowany. Dlatego też aplikacja działa w trybie online (tj. wymaga dostępu do internetu). Gdy program zostanie już uruchomiony dostęp do sieci nie jest wymagany.

Bezpieczeństwo

Podpisany plik JAR

Odcisk Certyfikatu (Certificate Fingerprints)

SHA1:
75:A2:92:74:A3:03:42:DB:
25:E8:B5:76:DA:82:C7:C0:
8B:2D:BC:2E

SHA256:
72:FA:87:F6:C1:F8:99:7E:
B1:DF:27:42:70:43:07:8D:
57:2F:35:18:3C:14:92:AD:
20:A8:85:02:DA:52:67:25

Signature algorithm name: SHA256withRSA

Aby wypisać parametry klucza użytego do podpisania pliku jar można użyć polecenia:

/sciezka_do_binariow_javy/keytool -printcert -v -jarfile podpisany_plik.jar

Weryfikacja

Do weryfikacji podpisanego pliku jar służy polecenie

/sciezka_do_binariow_javy/jarsigner -verify -verbose -certs podpisany_plikjar

Google+ Facebook
Ostatnia aktualizacja: Listopad 30, 2021
© 2013-2021 taketechease.com Polityka Prywatności Warunki Korzystania